LT B 1675 Claudet Rd, Nanoose Bay, BC V9P 9B4 – 862947 - John Coope...